Bezoek

De bewoners van Den Olm genieten heel erg van een bezoekje. Kort of langer, op de wooneenheid of in de cafetaria, voor een babbel of een kleine wandeling. 
Wees dus heel erg welkom!
Wij hebben geen strikte bezoekuren. Hou er wel rekening mee dat de zorgmomenten vooral in de voormiddag plaatsvinden. De cafetaria is elke dag open van 14u tot 17u.