Visie verpleegkundig team

Het verpleegkundig team werkt overkoepelend voor de kleinschalige wooneenheden en staat ten dienste van de bewoners en het presentieteam.

De opdracht van de verpleegkundigen binnen het verpleegkundig team situeert zich binnen de volgende deeldomeinen:

  • uitvoeren van de wettelijk voorgeschreven verpleegtechnische prestaties
     
  • ontvangen van een verpleegkundige vraag, actie nemen, rapporteren, evalueren en zo nodig bijsturen
     
  • meewerken aan en zorg dragen voor overkoepelende verpleegkundige opdrachten en projecten
     
  • coördinatie van de medisch-verpleegkundige zorg en het bewaken van de continuïteit en communicatie hierin