Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsindicatoren … onderweg naar een accreditering voor excellentie in zorg

WZC Den Olm werd in 2013, naast 18 andere woonzorgvoorzieningen in Vlaanderen, als pilootinstelling geselecteerd om mee te werken aan PREZO Woonzorg Kwaliteitssysteem, een kwaliteitsmodel met bijbehorende zelfevaluatiemethodiek waarbij op een systematische manier de aandacht voor kwaliteit wordt ingebouwd in de beleidscyclus en de verschillende organisatieprocessen. Het kwaliteitsmodel plaatst metingen in  een context, waardoor cijfers betekenis krijgen. Niet enkel een (relatief) resultaat wordt in beeld gebracht, maar ook en vooral het waarom (missie en doelstellingen) en het hoe (borg- en verbetertrajecten).

Simultaan aan dit project, wordt een aantal zorg- en dienstverleningsindicatoren verplicht aangeleverd aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De resulaten worden meegedeeld aan de zorgvoorzieningen op basis van de eigen score in een benchmark.

Wij tonen graag de resultaten van WZC Den Olm.